Wijzigingen in de cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid (cao BTER) – 2021-2025

 

Op 26 maart 2021 is een wijziging in de cao BTER algemeen verbindend verklaard, waarin je mogelijk geïnteresseerd bent.

Zo is in hoofdstuk 4 (reglement zwaar werk):

  • artikel 2, lid 2 (geen recht op uitkering) gewijzigd;
  • aan artikel 3 een 6e lid toegevoegd;
  • artikel 4 gewijzigd.

Zie voor alle mutaties:

https://www.scabadvies.nl/wp-content/uploads/2021/03/mutatie-in-de-cao-Bouw-Infra-BTER-2021-2025.pdf

 

Zie voor gehele cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid (cao BTER) – 2021-2025 (zonder mutaties):

https://www.scabadvies.nl/wp-content/uploads/2021/03/cao-Bouw-Infra-BTER-2021-2025.pdf