Op 25 maart 2021 zijn diverse wijzigingen in de CAO en de Uitvoeringsregeling algemeen verbindend verklaard.

De werkgeversvereniging Koninklijke Vereniging OnderhoudNL en werknemersvereniging Landelijke Belangen Vereniging hebben in december 2020 gesproken over de lonen voor 2021. Een structurele loonsverhoging bleek niet mogelijk en partijen zijn daarom uitgekomen op een eenmalige uitkering. De uurlonen blijven in 2021 ongewijzigd.

Deze eenmalige uitkering houdt in:
In week 25 van 2021 ontvangt de werknemer een eenmalige uitkering van 2,35%. Voor de bepaling van de hoogte van de eenmalige uitkering wordt gekeken naar het loon dat een werknemer in de 12 maanden voorafgaand aan week 25 2021 bij werkgever verdiend heeft.

De afspraak hierover is vastgelegd in de Staatscourant nr. 9962 van 25 maart 2021 en is daarmee algemeen verbindend verklaard. In deze Staatscourant is tevens de nieuwe bepaling uit de CAO inzake onwerkbaar weer opgenomen, welke daarmee ook algemeen verbindend is verklaard.

Zie voor alle wijzigingen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-9962.html

Een andere belangrijke wijziging is opgenomen in de Uitvoeringsregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (USAG) en vastgelegd in Staatscourant nr. 9822 van 25 maart 2021. Werkgevers zijn voortaan verplicht om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Dat houdt in dat zij verplicht zijn een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), loopbaancheck en een adviestraject aan te bieden. De voorwaarden zijn uitgewerkt in de USAG. De uitvoering van deze regeling is in handen van de Stichting Uitvoeringsregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SUSAG).

Zie voor alle wijzigingen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-9822.html