Voor de vijfde keer kunnen werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van tenminste 20% in drie aaneengesloten maanden, op grond van de NOW bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. We hebben jullie in eerdere berichtgeving al daarover geïnformeerd.

De aanvraag kan nog gedaan worden tot en met woensdag 30 juni 2021.

Hieronder nog even in het kort de voorwaarden op een rijtje:

  • Je kunt een tegemoetkoming aanvragen als het bedrijf, over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat het UWV uit van de loonsom van juni 2020, of van loonperiode 7.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Is er een tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
  • Als je een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heb je een inspanningsplicht om de betrokken werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, ben je verplicht dit te melden bij het UWV.
  • Je mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als er eerder een aanvraag is gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

 

Wil je hierover meer informatie, of hulp bij de aanvraag? Dat kan.

Neem dan contact op met onze afdeling Personeelsadvies. Dat kan via 013 – 5833895 of via personeeelsadvies@scabadvies.nl