Voor de zesde keer kan er een NOW subsidie worden aangevraagd. Werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van tenminste 20% in drie aaneengesloten maanden, afgezet tegen de gemiddelde omzet van 2019 (per kwartaal), kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Het loket voor NOW 6.0 opent van 26 juli 2021 tot en met  30 september 2021.

Aanpassing in de aanvraag
Er heeft wel een aanpassing van de aanvraag plaatsgevonden. Voor deze (vooralsnog laatste) tranche heeft de overheid specifiek aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat de tegemoetkoming alleen wordt aangevraagd door werkgevers die het ook echt nodig hebben als gevolg van buitengewone omstandigheden, zoals de coronacrisis.

Minister-President Rutte heeft tevens in het Financieel Dagblad van 20 juli 2021 aangegeven dat ook de ondernemers die getroffen zijn door de watersnood van afgelopen week, in aanmerking komen voor de reeds beschikbare steunmaatregelen.

In de aanvraag NOW 6 is nu ook een specifieke vraag opgenomen, waarin wordt gevraagd of er sprake is van buitengewone omstandigheden en wordt er een toelichting van de ondernemer gevraagd.

Voorwaarden
Hieronder nog even in het kort de overige voorwaarden op een rijtje:

 • Je kunt een tegemoetkoming aanvragen als het concern over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft vergeleken met 2019.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies. In de aanvraag kan maximaal 80% omzetverlies ingevuld worden.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • Is er een tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend.
 • De tegemoetkoming is gebaseerd op de sv-loonsom in februari 2021.
 • Die loonsom wordt verhoogd met 40% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies zoals opgegeven in de NOW-aanvraag.
 • De tegemoetkoming is 85% van dat bedrag.
 • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
 • Verbod op bonussen, dividend of aankoop eigen aandelen.
 • Als je een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heb je als werkgever een serieuze inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Doe je een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin je NOW ontvangt, dan ben je verplicht, dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Doe je dit niet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 • Je mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als je een aanvraag hebt gedaan voor eerdere aanvraagperiodes en ook als je helemaal nog geen enkele aanvraag hebt gedaan.

Tot slot
Wil je hierover meer informatie, of hulp bij de aanvraag? Dat kan.

Neem dan contact op met Hanneke Arts van onze afdeling Personeelsadvies. Dat kan via 013 – 5833897 of via harts@scabadvies.nl