Op 13 december ’23 werd bekend dat er overeenstemming is bereikt over de cao Bouw & Infra 2024. De nieuwe cao is voor een jaar afgesloten en gaat in op 1 januari ’24 en eindigt op 31 december ’24. Na raadpleging van hun achterban hebben de vakbonden ingestemd met het eindbod dat werkgevers op 24 november deden voor aanpassing van de huidige cao. De nieuwe cao Bouw & Infra is hiermee definitief.

Belangrijke punten uit de nieuwe cao:

Loonsverhogingen
Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen twee keer verhoogd:

  • 1-1-2024 3,5% plus 50 euro per maand (46,15 euro per periode) structureel (parttime naar rato)
  • 1-7-2024 3,5% plus 50 euro per maand (46,15 euro per periode) structureel (parttime naar rato)

Invoering functie- en loongebouw
Per 31 december 2024 wordt het nieuwe functie- en loongebouw ingevoerd. De huidige cao-bepalingen die te maken hebben met het functie- en loongebouw worden per 31 december 2024 aangepast.

Zwaarwerkregeling

  • De huidige zwaarwerkregeling wordt per 1-1-2026 voortgezet met 5 jaar tot 1-1-2031, onder de randvoorwaarde dat de RVU-regeling gehandhaafd blijft.
  • De functie van uitvoerder wordt met ingang van 1 januari 2024 toegevoegd aan de zwaarwerkregeling.


Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer UTA-werknemers wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 19 cent per kilometer naar 23 cent (fiscale vrijstelling).

Rekenvoorbeeld

Werkgevers zijn benieuwd naar wat de nieuwe cao Bouw & Infra zou kunnen betekenen voor de loonkosten. Scab heeft dit doorgerekend, aan de hand van onderstaand voorbeeld. Disclaimer: het is een voorbeeld; berekeningen verschillen per individu.

Timmerman 1:

  • Bruto garantieloon € 18,92
  • Prestatietoeslag van 5%


Loonstijgingen cao Bouw & Infra 2024

  • Loonsverhoging van 3,5% per 1 januari 2024 plus € 50,- per maand (€ 46,15 per periode van vier weken): dit betekent een stijging van de loonkosten per uur van 5,14% afgezet tegen de huidige loonkosten (december 2023).
  • Loonsverhoging van 3,5% per 1 juli 2024 plus € 50,- per maand (€ 46,15 per periode van vier weken): dit betekent een stijging van de loonkosten per uur van 10,48% wederom afgezet tegen de huidige loonkosten (december 2023).


Disclaimer:
overige elementen uit de nieuwe cao zijn hierin niet inbegrepen. Dit voorbeeld geeft vanzelfsprekend slechts een indicatie van de loonkostenstijging. Afhankelijk van overige regelingen die van toepassing (kunnen) zijn, zal de situatie per individu verschillen.


Klik hier voor het overzicht ‘Eindbod Werkgevers cao Bouw & Infra’ 2024
Bron: www.fnv.nl

Vragen?

Heb je vragen over wat de nieuwe cao Bouw & Infra voor jouw bedrijf betekent? Neem dan contact op met de afdeling loonadministratie. Stuur een mail naar loonadministratie@scabadvies.nl of bel 013-583 3888. Maak je al gebruik van onze dienst loonadministratie? Dan kun je ook een ticket insturen via onze klantportal P&S. Werk je ook met ons Premiumpakket? Neem dan gerust contact op met je vaste contactpersoon.