Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm, is het totale pakket aan wetsvoorstellen omvangrijker dan ooit tevoren. Het pakket Belastingplan 2024 bestaat uit niet minder dan 15 wetsvoorstellen, met een breed palet aan maatregelen op verschillende terreinen. Het eigenlijke wetsvoorstel Belastingplan 2024 omvat zoals gebruikelijk maatregelen met een budgettair effect.

Gelet op de demissionaire status van het kabinet en met de verkiezingen in aantocht is de vraag wat er van al deze plannen terecht komt. De verwachting is dat alle partijen zich zullen willen profileren en hun stempel drukken op de uiteindelijke maatregelen.

Laatste nieuws!
Inmiddels heeft de Tweede Kamer het Belastingplan op diverse punten verbouwd Voor ca € 4 mrd aan maatregelen bedoeld om de besteedbaar inkomen van lage en middeninkomens te verbeteren heeft de Tweede Kamer met elkaar uit onderhandeld. De rekening van deze verbouwingskosten komt wel voor zeker de helft direct bij bij het bedrijfsleven, beleggers en banken wordt neergelegd.

Het is een verzameling aan voorstellen waarvan nog afgewacht moet worden of ze uiteindelijk op 1 januari 2024 ook wereklijkheid gaan worden. In het oog springt wel de aangenomen motie om zowel het tarief in box 2 als in box 3 extra te verhogen met 2%. Dit laatste vraag afhankelijk van de persoonlijke situatie om een actie. We komen hier verderop nog op terug.

Als je na het lezen van deze uitgave nog vragen, neem dan gerust contact op met jouw adviseur bij Scab. We adviseren je graag.

Of neem contact op met Marcel Muijtjens, manager fiscaal. Mail naar mmuijtjens@scabadvies.nl of bel 013-583 6737.