Bedrijfsopvolgingsregelingen

2023-09-22T14:01:40+02:0021 september 2023|Actueel, Belastingplan|

Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reële bedrijfsoverdrachten de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt. De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) en de

Fiscale beleggingsinstelling

2023-09-22T14:03:11+02:0021 september 2023|Actueel, Belastingplan|

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De winst van een fbi wordt belast tegen een tarief van 0% voor zover deze wordt uitgekeerd aan de beleggers. De regeling voor de fbi wordt

Aanpassingen kindgebonden budget

2023-09-22T13:37:50+02:0021 september 2023|Actueel, Belastingplan|

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor: Het maximumbedrag voor het eerste kind wordt verhoogd met € 750 per jaar. Het maximumbedrag voor het tweede en volgende kinderen gaat met € 883 per jaar

Belastingplan 2024

2023-09-22T13:40:29+02:0021 september 2023|Actueel, Belastingplan|

Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm, is het totale pakket aan wetsvoorstellen omvangrijker dan ooit tevoren. Het pakket Belastingplan 2024 bestaat uit niet minder dan 15 wetsvoorstellen, met een breed palet aan

Ga naar de bovenkant