Box 1

Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting wijzigt marginaal van 36,93 naar 36,97%. Dit tarief geldt tot een inkomen in box 1 van € 75.624. Het tarief in de tweede schijf blijft 49,5%. De algemene heffingskorting stijgt van € 3.070 naar € 3.374 maximaal. Vanaf een inkomen van € 24.904 daalt de algemene heffingskorting met 6,652% van het meerdere inkomen. Het afbouwpercentage is daarmee hoger dan in 2023. Ook de arbeidskorting gaat omhoog. Het maximum gaat naar € 5.553; dat is € 500 meer dan in 2023. Het afbouwpercentage voor de arbeidskorting blijft 6,51%. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt in 2024 maximaal € 2.961. Het recht op deze heffingskorting bouwt op met het inkomen vanaf een bedrag van € 6.096 met 11,45% tot het maximum is bereikt. De jonggehandicaptenkorting ten slotte gaat van € 820 naar € 902.

Box 2

De huidige wet voorziet in een wijziging van het box 2 -tarief per 1 januari 2024. Dit jaar geldt nog een tarief van 26,9% en vanaf volgend jaar een schijventarief, waarbij over de eerste € 67.000 aan box 2-inkomsten de belasting bedraagt 24,5% en over het meerdere 31%.

Daar komt nu bovenop een in door het parlement aangenomen motie om het topbox 2 (zijnde 31% boven € 67.000 aan inkomsten) nog een keer te verhogen met 2% naar 33% per 1 januari 2024! Of dit daadwerkelijk doorgaat moeten we afwachten, maar wel goed hier alvast bij stil te staan.

We houden je uiteraard op de hoogte!