De bepalingen van de cao Bouw & Infra 2020 zijn door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeenverbindendverklaard op 16 november en gepubliceerd op 20 november 2020. Voor u het besluit te raadplegen: link naar het besluit