Door: Marcel Muijtjens, manager fiscaal bij Scab

In de dagelijkse praktijk blijft het zoeken naar de grenzen wat wel en wat niet als bouwterrein moet worden gezien. In principe geldt dat bouwterrein staat voor onbebouwde grond, die bestemd is om te worden bebouwd met een of meerdere gebouwen. Het zijn echter de feiten en omstandigheden op het moment van levering die bepalen of sprake is van een bouwterrein.
Als er geen bebouwing aanwezig is, is er in de praktijk geen discussie. Maar wat als er toch iets van bebouwing of iets van verharding aanwezig is?

Let op! Een bouwterrein is belast met 21% BTW. Een terrein dat niet als bouwterrein geldt, wordt in principe belast tegen 10,4% overdrachtsbelasting.

Uitspraak rechtbank

In een recente procedure bij de rechtbank Gelderland kwam de vraag aan de orde of een terrein van 2.350 m2 met daarop een theekoepel, een verhard pad en fietsenstalling voldoende is om niet als bouwterrein te worden aangemerkt. De bebouwing had een oppervlakte van 3% van het perceel.

De rechtbank oordeelde dat de bebouwing naar de aard ondergeschikt was aan de onbebouwde grond. Met andere woorden, de bebouwing moet niet een te klein deel van het geheel zijn. Voorop blijft staan dat het terrein daadwerkelijk is bestemd om te worden bebouwd.

Het is even wachten of de belastingplichtige ondernemer in beroep gaat tegen de uitspraak. In ieder geval zijn we weer een uitspraak rijker die benadrukt dat het belangrijk is om bij de aankoop van bebouwd terrein vóóraf de fiscale positie van het terrein helder te hebben.


Training Fiscaliteit en Vastgoed

Wil je meer weten over dit onderwerp? Meld je dan aan voor de training Vastgoed & Fiscaliteit op 25 oktober 2023 in Tilburg.
Klik hier voor meer informatie.

Vragen?

Neem dan contact op met Marcel Muijtjens, manager fiscaal bij Scab. Bel 013-583 6737 of stuur een mailtje naar mmuijtjens@scabadvies.nl.

Bron:Rechtbank Gelderland | jurisprudentie | ECLINLRBGEL20232859, ARN 22/2343 | 21-05-2023