Recentelijk heeft de Belastingdienst u mogelijk een brief gestuurd inzake ‘Fouten in werknemersgegevens aangifte loonheffingen’. Naar aanleiding van deze brief, met één of meer foutcodes in de aangifte loonheffingen, berichten wij u als volgt.

Meldcode L2080 | L2081 | L2083

Deze foutcodes hebben te maken met de ingegeven ingangsdatum van een nieuwe rubriek in de aangifte loonheffingen per 1 januari 2020.

Meldcode L2032 | L2036 | L2040

Deze foutcodes hebben te maken met het opgeven van indicaties voor het bepalen hoge of lage WW-premie. Dit betreft werknemers waarvoor geen verzekeringsplicht aanwezig is, dus deze indicaties hoeven niet gevuld te worden.

Wat hebben wij gedaan?

Inmiddels hebben wij onze programmatuur hierop aangepast zodat dit niet meer voorkomt.

Wat heeft dit voor gevolgen?

Deze foutcodes zijn niet van invloed op werknemers- of werkgeverskosten, dan wel de loonbetaling in enige zin. Het betreft een puur administratieve aangelegenheid. Er vloeien dan ook geen kosten uit deze foutcode.

Wat moet u doen?

Als enkel één of meerdere van bovenstaande meldcodes in de brief van de Belastingdienst zijn opgenomen dan hoeft u verder geen actie te ondernemen. Scab lost dit voor u op. U hoeft de brief dan ook niet naar ons toe te sturen.
Staat er een andere meldcode op, stuurt u dan de brief van de Belastingdienst naar onze servicedesk Loonadministratie via een ticket of e-mail aan la@scabadvies.nl.

Brieven 2e en 3e tijdvak

De ontvangen brief gaat over het 1e aangiftetijdvak van 2020, betreft periode 1 of januari. Aangezien het 2e en (meestal het) 3e aangiftetijdvak ook al aangeleverd is naar de Belastingdienst, ontvangt u vermoedelijk over 1 en/of 2 maanden een soortgelijke brief van de Belastingdienst. Ook hier hoeft u bij dezelfde foutcodes niets te doen.

Onze excuses voor het ongemak.