Zoals je weet is per 1 januari 2024 een nieuwe cao Bouw & Infra van kracht voor de duur van één jaar. Deze nieuwe cao heeft impact op je bedrijfsvoering want alleen al op het gebied van de loonkosten zien we over geheel 2024 een stijging van ruim 10% ten opzichte van de loonkosten in 2023.

Aandachtspunten

Naast het punt van de genoemde stijging van de loonkosten, moet je onder meer rekening houden met een aanpassing van vergoedingen/toeslagen en een werkgeversbijdrage Duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast zijn er algemene aandachtspunten zoals een verlaging van de bijdrage PAWW, een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding en de bijdrage aanvullende ziektekostenverzekering.

Praktisch overzicht

Scab heeft  een uitgebreid overzicht gemaakt met punten uit de nieuwe cao Bouw & Infra waar je rekening mee moet houden in je loonadministratie. Handig weergegeven met heldere tabellen waarin je eenvoudig de verschillen ziet met de kosten/vergoedingen van vorig jaar ten opzichte van 2024. Ook geven we je kort een toelichting op de verschillende onderwerpen.

Je vindt dit document op onze website en op onze portal P&S onder Servicedesk LA – Informatie.

Bron: | 10-01-2024
Tip! Maak kennis met team personeelsadvies!
Team personeelsadvies Scab voor de bouw

Ons team personeelsadvies bestaat uit HR-adviseurs, arbeidsjuristen en loonadviseurs. Wij zijn gespecialiseerd in de cao Bouw & Infra en kennen de sector (en aanverwante branches) als geen ander. We helpen je graag verder met jouw cao-vraagstukken en andere uitdagingen op het gebied van lonen, HR en arbeidsrecht!