Uitleg over de verschillende facturen van Scab

Op deze pagina vind je uitleg over de methode waarmee Scab haar facturen verstuurt en algemene informatie over de jaarfactuur.

Scab maakt, vanaf december 2020, gebruik van facturatie via Payt. Daardoor heb je in één klik een overzicht van alle vanaf december verzonden facturen en specificaties van Scab. Alles in een handig online overzicht.

Meer informatie over Payt vind je op payt.nl

De jaarfactuur algemeen
Om te voorkomen dat Scab je elke periode een factuur stuurt die je verwerkt en betaalt, hanteert Scab, onder een bepaald aantal werknemers, voor haar relaties een jaarfactuur.
Bij aanvang van een jaar ontvang je in dit geval een jaarfactuur waarop de voorgecalculeerde vaste kosten voor het betreffende jaar in rekening zijn gebracht. Vinden in de loop van het jaar geen mutaties plaats in die vaste kosten, dan hoef je maar één factuur in te boeken en te betalen.

Hebben wél mutaties plaatsgevonden, bijvoorbeeld omdat je een nieuw personeelslid hebt aangenomen, dan volgt in de eerste weken van het nieuwe jaar een factuur met een nacalculatie waarin de werkelijke kosten in rekening worden gebracht, verrekend met het voorschot.
Eventuele extra kosten worden periodiek wél in rekening gebracht. Bijvoorbeeld correcties op jouw verzoek of éénmalige uitkeringen.

Uitgangspunten jaarfactuur
Voor de aantallen op de jaarfactuur gaan we uit van de aantallen zoals deze bekend zijn in het eerste loontijdvak van het jaar. Die aantallen rekent Scab om naar jaaraantallen.

Bijvoorbeeld:
Heb je 2 periodeloners en 1 maandloner in dienst, dan wordt op de jaarfactuur vermeld:

  • 26 periodeloners tegen een tarief van €..
  • 12 maandloners tegen een tarief van €..

Maakt je bedrijf onderdeel uit van een groep, dan hanteert Scab het tarief behorende bij het totaal aantal werknemers binnen de groep.

De verrekening jaarfactuur
Hebben geen mutaties plaatsgevonden in je personeelsbestand en je hebt in de loop van het jaar geen extra vaste diensten “aangezet” dan volgt er geen verrekening.

Als er wel mutaties zijn dan komt in de eerste periode van het nieuwe jaar een factuur waarin we de werkelijke kosten in rekening brengen, verrekend met het voorschot. Een mogelijke creditfactuur kun je verrekenen met de nieuwe jaarfactuur. Is dit niet mogelijk dan betaalt Scab de creditfactuur aan je terug op jouw bankrekening.