In de wet staat dat iedere werkgever verplicht is om zijn werknemer(s) vakantietoeslag te betalen. Tenzij anders in de cao staat vermeld, heeft een werknemer recht op minimaal 8 procent vakantiegeld van het bruto jaarloon. Veel werkgevers betalen het vakantiegeld uit in mei of juni, kort na de verloning van de laatste loonperiode van het betreffende vakantie(toeslag)jaar.

Brief op uw portal

Kort na afloop van uw vakantie(toeslag)jaar plaatst Scab een brief op uw portal met een overzicht van de werknemers die volgens ons in aanmerking kunnen komen voor uitbetaling vakantietoeslag.

Hoe uw vakantie(toeslag)jaar bij ons geregistreerd staat, kunt u ook terugvinden op de portal > Module Personeel & Salaris > Lonen > Werkgever (tabblad algemeen).

Vakantietoeslag cao Bouw & Infra

In de cao Bouw & Infra is bepaald dat de vakantietoeslag voor Bouwplaatswerknemers in het Tijdspaarfonds worden gestort. Voor UTA-werknemers vindt de uitbetaling plaats per loonbetalingsperiode, tenzij is gekozen voor:

  • (vrijwillige) deelname Tijdspaarfonds
  • eenmaal per jaar uitbetalen van de vakantietoeslag
Wat moet u doen?

Scab verwerkt de uitbetaling van de vakantietoeslag nadat de laatste loonperiode van uw vakantiejaar bij ons is verloond en (binnen enkele dagen) nadat u ons hiervoor opdracht hebt gegeven. U kunt voor de verwerking een ticket of e-mail sturen naar de servicedesk van de afdeling loonadministratie.

Meer weten?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met onze servicedesk loonadministratie. Zij zijn bereikbaar via:

Wij helpen u graag verder.