Voor 2021 is een aantal aanpassingen vanuit de Belastingdienst en vanuit cao-partijen gecommuniceerd. Inmiddels hebben wij deze wijzigingen in onze software verwerkt en kunnen we concreet zeggen: loonkostenbesparing en flinke nettoloonstijging voor de bouw!

Een verhoging van het loon gaat in de regel niet gepaard met een verlaging van de loonkosten. Voor 2021 gaat dit wel op. Immers er is geen collectieve loonsverhoging vanuit de cao (reeds per 1 december 2020 doorgevoerd), de inhouding loonbelasting valt lager uit en de bpfBOUW aanvullingsregeling 55 min is komen te vervallen per 1 januari 2021.

Voornaamste oorzaken verhoging nettoloon zijn:

 • De eerste belastingschijf gaat omlaag van 37,35% naar 37,10%
 • Arbeidskorting gaat omhoog van € 2.711 naar € 2.837
 • Algemene heffingskorting gaat omhoog van € 3.819 naar € 4.205
 • Vervallen van de premie bpfBOUW aanvullingsregeling 55 min.
  Dit betekent dat voor de deelnemers, die op 31 december 2020 voldeden aan de voorwaarden, de opgebouwde aanvulling is toegevoegd aan het basispensioen bij bpfBOUW.

Voornaamste oorzaken verlaging loonkosten zijn:

 • Vervallen van de premie bpfBOUW aanvullingsregeling 55 min
 • Minder doorbetaalde feestdagen:
  –    Maandloon; was 7, wordt 5
  ​​​​​​​-    Week/4 wekenloon; was 8, wordt 4
Vergelijking

Hierbij, via de volgende linken, een overzicht van de loonontwikkeling in de afgelopen perioden:

 

Meer weten?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met de servicedesk van de afdeling Loonadministratie van SCAB. Zij zijn bereikbaar via:

Wij helpen u graag verder.