De cao Bouw & Infra liep af op 31 december 2019. Per 1 januari heeft dus geen (collectieve) loonsverhoging plaatsgevonden. Wel heeft een aanpassing plaatsgevonden in de premies werknemersverzekeringen/Zvw en de premies Bedrijfstakeigen Regelingen (BTER), waardoor de loonkosten zijn gewijzigd. Daarnaast is 2020 een lustrumjaar, wat betekent dat Bevrijdingsdag voor de werknemers in de cao Bouw & Infra een extra (doorbetaalde) feestdag is, wat invloed heeft op de loonkosten.

Vergelijking

Hierbij, via de volgende linken, een overzicht van de loonontwikkeling in de afgelopen perioden:

 

Meer weten?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met de servicedesk van de afdeling Loonadministratie van Scab. Zij helpen u graag verder.