Door: Charlotte Mucha, arbeidsjurist en John Theuns, loonadviseur bij Scab. Charlotte en John zijn ook cao-specialist Interieurbouw en Meubelindustrie

De partijen, betrokken bij de totstandkoming van de cao Interieurbouw en Meubelindustrie, hebben op 1 februari 2024 een akkoord bereikt over de voorwaarden die gelden van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025. Het akkoord kwam op 1 februari jl. tot stand na telling van de stemmen van de achterbannen. Graag vertellen we je meer over de belangrijkste punten van deze nieuwe cao.

Loonsverhogingen per 1 januari en 1 februari 2024
De partijen zijn overeengekomen dat per 1 januari 2024 een loonsverhoging met terugwerkende kracht moet worden doorgevoerd van 5,5% over de loonschalen en de daadwerkelijke lonen.

Daarnaast wordt per 1 februari 2024 een loonsverhoging doorgevoerd van € 50,- bruto per maand op de maandschaallonen. Dit is uiteraard op fulltime basis. Werkt een werknemer parttime dan heeft deze werknemer naar rato recht op deze verhoging.

Reiskostenregeling
Er wordt een reiskostenvergoeding voor woon/werkverkeer geïntroduceerd van € 0,23 per kilometer (mits fiscaal toegestaan) van 10 tot 30 kilometer enkele reis. Alle bestaande gelijkwaardige of gunstigere reiskostenregelingen komen niet in het gedrang en blijven bestaan.

Stagevergoeding
Stagiaires worden binnen de cao niet aangemerkt als werknemer. Partijen vonden het wel noodzakelijk om voor deze groep een verplichte stagevergoeding overeen te komen van € 250,- bruto per maand bij een fulltime arbeidsomvang van 5 dagen per week.

Loonverwerking januari 2024 opnieuw
De loonverwerking van januari 2024 heeft inmiddels plaatsgevonden. De cao-partijen hebben pas recent een akkoord bereikt, daarom herstellen en verwerken wij met terugwerkende kracht de loonsverhoging.

Meer weten? Wij helpen je graag verder!
Meer informatie over deze cao vind je op onze Portal P&S – Servicedesk – Informatie – cao Interieurbouw en Meubelindustrie.

Heb je vragen over deze cao? Of heb je advies nodig bij het indelen van werknemers in de nieuwe functiesystematiek? Neem dan gerust contact op met Charlotte Mucha of met John Theuns, cao-specialisten Interieurbouw en Meubelindustrie bij Scab.

Je kunt hen bereiken via:

Maak je gebruik van het Premiumpakket? Neem dan bij vragen gerust contact op met je vaste contactpersoon.

Bron: | 06-03-2024