Als u over een aangiftetijdvak geen loon en loonheffingen hoeft aan te geven, dient u toch op tijd aangifte te doen. U doet dan een zogenoemde nihilaangifte of nulaangifte:

• U doet een nihilaangifte als u in het aangiftetijdvak geen werknemers in dienst had.
• U doet een nulaangifte als u in het aangiftetijdvak wel werknemers in dienst had, maar geen loon hebt uitbetaald.

Niet langer inhoudingsplichtig

U bent niet langer inhoudingsplichtig als u aan beide van onderstaande voorwaarden voldoet:

• U hebt geen personeel meer in dienst.
• U betaalt geen loon meer.

Verwacht u dat dit ten minste 12 maanden het geval is? Meld dit dan schriftelijk bij de Belastingdienst. Meld dit binnen 1 maand na afloop van het laatste aangiftetijdvak waarin u nog inhoudingsplichtig was. De Belastingdienst trekt dan de aangifteverplichting die u hebt op grond van de ‘Aangiftebrief Loonheffingen’ voor toekomstige tijdvakken in. U krijgt een ‘Mededeling Intrekking aangiftebrief’. In deze mededeling staat per wanneer u geen aangifte meer hoeft te doen. Zolang u deze mededeling niet hebt gekregen, doet u nihilaangiften.

Als u korter, bijvoorbeeld gedurende 5 maanden, geen personeel in dienst hebt, hoeft u dit niet bij de Belastingdienst te melden. U dient dan wel nihilaangifte te blijven doen.

Meer weten?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met onze servicedesk loonadministratie. Zij zijn bereikbaar via:
• T 013-583 38 88
• E la@scabadvies.nl
• Ticket via de portal > online dienst Personeel & Salaris > Servicedesk loonadministratie

Wij helpen u graag.