Op 8 april 2022 kregen we bericht dat er een onderhandelingsakkoord lijkt te zijn bereikt over een nieuwe cao in de Metaal & Techniek. Eén van de vijf werkgeversorganisaties, de Koninklijke Metaalunie (de grootste werkgeversbond) had haar akkoord op dat moment nog niet gegeven maar heeft dit op 15 april 2022 alsnog gedaan. De Koninklijke Metaalunie zal deze onderhandelingsresultaten positief voorleggen aan haar leden. Het woord is nu aan de leden om met het akkoord in te stemmen.

Het akkoord ligt inmiddels ook bij de leden van de vakbonden voor ter goedkeuring. De verwachting is dat dit geen problemen gaat opleveren.

Wat houdt het akkoord in?

Looptijd
Er komt een nieuwe cao met een looptijd van 1 oktober 2021 tot 1 april 2024.

Loonsverhoging
Per 1 juli 2022 worden de lonen met € 42,50 structureel verhoogd. Omdat dit een structurele verhoging is profiteren met name de jongeren daar het meest van.

  • Lonen per 1 september 2022: verhoging met 2,75%
  • Lonen per 1 maart 2023: verhoging met 3,25%
  • Lonen per 1 januari 2024: verhoging met 0,6%

Eénmalige uitkering
Ook is er een éénmalige uitkering afgesproken (per 1 juli 2022) van € 382,50. Dit is een compensatie voor een eventuele gemiste loonsverhoging sinds het verlopen van de vorige cao. Loontechnisch gezien geldt voor deze éénmalige uitkering, dat het als werkgever belangrijk is om na te gaan of je deze uitkering bruto of netto wil uitkeren. Je kunt deze uitkering eventueel onder de WerkKostenRegeling (WKR) netto uitkeren aan de werknemer. Als je daar als werkgever in de WKR voldoende ruimte voor hebt, is dat voor beide partijen voordelig. Uiteraard gaan we bij alle klanten die onder deze cao vallen navragen waar de voorkeur naar uitgaat.

Regeling vervroegd uittreden (RVU)
De RVU wordt zo snel mogelijk ingevoerd en geldt voor werknemers met een loon tot € 3.750,- (dit bedrag wordt geïndexeerd met de cao-loonsverhogingen) of in ploegen- of consignatiedienst werken. Daarnaast geldt de voorwaarde dat je vijf jaar of langer in de sector moet werken. Hoe dit er verder uit gaat zien, wordt door de cao-partijen zo spoedig mogelijk uitgewerkt en gecommuniceerd.

Generatiepact en seniorendagen
De variant 80% werken/ 90% loon/ 100% pensioenopbouw van de generatiepactregeling, geldt voor onbepaalde tijd en blijft een recht voor de werknemers die aan de voorwaarden voldoen. Het aantal seniorendagen blijft gelijk, maar het recht schuift wel op. Bij 54 jaar krijg je geen seniorendagen meer, maar bij 56 en 57 jaar krijg je er een dag bij.

PAWW
De werknemerspremie voor de reparatie van het 3e jaar WW kan tot en met 2024 naar 0%, omdat er meer dan voldoende buffer is opgebouwd om uit te keren. Dit betekent dat de werknemer tot eind 2024 de premie van 0,2% niet hoeft te betalen, hierdoor stijgt het nettoloon van de werknemer.

Overige afspraken
Werkgevers en werknemers gaan onderzoek doen naar gezonde roosters, zeggenschap over werktijden, balans werk en privé, consignatiediensten en andere onderwerpen binnen het thema werktijden.
Afspraken uit de vorige cao over duurzame inzetbaarheid, loopbaancoaches, scholingsvouchers en re-integratie worden voortgezet in de nieuwe cao. Werkgevers hebben aangegeven dat zij de intentie hebben om 5000 flexkrachten een vast contract aan te bieden.
Uiteraard wordt alles verwerkt in een nieuwe cao tekst.

Meer weten? Scab helpt!
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Personeelsadvies. Bel 013-583 3895 of stuur een mail personeelsadvies@scabadvies.nl. We helpen je graag verder!

Bron: Tue, 12 Apr 2022 23:12:56 +0100