De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.

 Omschrijving  Percentage of bedrag
 AOW  17,90%
 Anw  0,10%
 Maximum premieloon  € 71.628

 Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie

idem, hoge premie

 2,64%

7,64%

 Uitvoeringsfonds voor de overheid  0,68%
 Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie

idem, lage premie

 7,54%

6,18%

 Opslag kinderopvang  0,50%
 Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector Grootwinkelbedrijf  € 7.324.006
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2023-0000518574, Staatscourant 2023, Nr. 31686 | 19-11-2023