Scab Accountants en Adviseurs heeft via een collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals zich bij NIRPA aangesloten. Hiermee zet Scab opnieuw een stap in kwaliteitsborging van haar organisatie en die van de loonadministratie in het bijzonder.

Het NIRPA is het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. NIRPA is een onafhankelijke stichting, opgericht in 2004. NIRPA draagt zorg voor kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll. Registratie van NIRPA vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP). Dit gebeurt op basis van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie.

Deze certificering is een erkenning van de continue investering van Scab in de vaardigheden van onze collega’s. Niet alleen nu maar ook in de toekomst.