De Subsidieregeling praktijkleren is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren om praktijk- of werkleerplaatsen aan te bieden. Heeft u tijdens het studiejaar 2019-2020 een (BBL)leerling of student binnen uw organisatie begeleid? Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidiebedrag dat kan oplopen tot € 2.700,- per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De afdeling Personeelsadvies bekijkt graag samen met u of u aan de voorwaarden voldoet en neemt u desgewenst het gehele subsidietraject uit handen.

Voorschot subsidieaanvraag voor mbo-praktijkleerplaatsen begin juni

Voor praktijkleerplaatsen in het mbo is het als erkend leerbedrijf van 2 juni 2020 tot en met 30 juni 2020 17:00 uur mogelijk een voorschot op de subsidieaanvraag in te dienen. Het voorschot geldt voor praktijkbegeleiding in de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020. Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u verplicht om ook een definitieve subsidieaanvraag in te dienen. Na de definitieve subsidieaanvraag wordt het voorschot verrekend met de definitieve subsidie.

Definitieve subsidieaanvraag studiejaar 2019-2020 vanaf 1 juli

De subsidie voor studiejaar 2019-2020 kan na afloop van de begeleiding bij RVO worden aangevraagd. De openingsdatum is één maand opgeschoven van 2 juni naar woensdag 1 juli 2020 9:00 uur. Tot uiterlijk woensdag 16 september 2020 vóór 17:00 uur kan de subsidieaanvraag worden ingediend.

(Voorschot) subsidieaanvraag door Scab

Het voorschot en/of de subsidieaanvraag kan volledig door Scab namens u worden verzorgd. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling of wilt u graag ondersteuning bij het indienen van de aanvraag?

Neem gerust contact op met Iris Hoekman – van de Sande of Mireen Meulenbroeks om te informeren naar de mogelijkheden, via 013 – 583 38 95 of via personeelsadvies@scabadvies.nl.