Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om aanspraak te maken op de subsidieregeling praktijkleren als je in het studiejaar 2022 – 2023 een (of meer) BBL-leerling(en) in dienst hebt gehad of wanneer je in het afgelopen studiejaar een (of meer) stagiair(es) hebt begeleid.

De subsidieregeling praktijkleren is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren om praktijk- of werkleerplaatsen aan te bieden. De (verschillende) voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn per opleiding uitgewerkt. Het subsidiebedrag kan oplopen tot € 2.700,- per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar.
Voor meer informatie, zie de website van het RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/praktijkleren

Aanvraagperiode 
De subsidie voor studiejaar 2022-2023 kan na afloop van de begeleiding bij RVO worden aangevraagd. Vanaf vrijdag 2 juni 2021 9:00 uur tot en met 15 september 2023, uiterlijk vóór 17:00 uur kan de subsidieaanvraag worden ingediend.

Subsidieaanvraag door Scab
De subsidieaanvraag kan volledig door Scab voor je worden verzorgd. Wil je weten of je in aanmerking komt voor de subsidieregeling of wil je graag ondersteuning bij het indienen van de aanvraag?

Alle hiermee gepaard gaande werkzaamheden worden door de afdeling Personeelsadvies verricht op basis van het uurtarief van € 85,- exclusief btw op basis van nacalculatie.

Neem gerust contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden via 013 – 583 3895. Uiteraard kun je ons ook mailen. Stuur je mail dan naar personeelsadvies@scabadvies.nl. Wij staan graag voor je klaar. De afdeling Personeelsadvies bekijkt graag samen met je of je aan de voorwaarden voldoet en neemt desgewenst het gehele subsidietraject uit handen.

Bron: | 06-06-2023