De jaarlijkse automatische uitbetaling door Stichting Tijdspaarfonds Bouw & Infra gaat plaatsvinden eind week 20. Uiterlijk op 17 mei 2019 ontvangen de deelnemers aan het Tijdspaarfonds het geld op het bij St. Tijdspaarfonds bekende bankrekeningnummer van uw werknemers.

Welk saldo wordt uitbetaald
Deze automatische uitbetaling betreft enkel het saldo TSF Vakantietoeslag (VT) en TSF Dagen (D) welke op 10 mei 2019 op de rekening bij de Stichting Tijdspaarfonds staan. Het saldo Duurzame Inzetbaarheid (DI) en het eventuele saldo Spaaruren (SU) wordt alleen op verzoek van de werknemer zelf uitbetaald.

Verzoek tot uitbetalen TSF door Bouwplaatswerknemer
Een werknemer kan op ieder gewenst moment, alle saldo’s uit het TSF opnemen. De opname van deze gelden loopt altijd via een vakbond. De benodigde formulieren kan uw werknemer downloaden via de website van de vakbond.
• FNV
• CNV Vakmensen
• Het Zwarte Corps

Verzoek tot uitbetalen TSF door UTA-werknemer
UTA-werknemers, die gekozen hebben voor vrijwillige deelname aan het Tijdspaarfonds, kunnen de aanvraag zelf doen via MijnTSF. Hier kunnen zij ook de actuele saldo’s bekijken.

Registratienummer nog niet bekend
Voor deelnemers aan het Tijdspaarfonds cao Bouw & Infra is het van belang dat u het registratienummer van de werknemer, bij aanmelding, aan ons doorgeeft. Zonder dit nummer kunnen er geen betalingen gedaan worden aan het Tijdspaarfonds voor betreffende werknemer.

Aanmelding werknemer bij APG
Als de werknemer nieuw is in de branche (laatste 5 jaar niet werkzaam geweest onder de cao Bouw & Infra), dan ontvangt u het registratienummer van APG na verwerking van de arbeidsverhouding in het systeem bij APG/Tijdspaarfonds. Deze arbeidsverhouding wordt door ons aangeleverd via de LPG (Levering Premie en Gegevens) over de eerste loonperiode waarin de betreffende werknemer in dienst is gekomen. Zodra de arbeidsverhouding verwerkt is door APG ontvangt u als werkgever een brief met hierin het registratienummer van de nieuwe deelnemer.

Wat moet u doen?
Geeft u na ontvangst van het registratienummer via APG dit nummer direct door aan uw klantenteam. Wij dragen dan zorg voor het aanmaken van de betaalbestanden voor overmaken van de betalingen aan het Tijdspaarfonds.

Meer weten?
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over Stichting Tijdspaarfonds? Bezoek dan de website van Tijdspaarfonds Bouw & Infra of neem contact op met uw klantenteam. Wij helpen u graag verder.