Vanwege het feit dat het UWV een behoorlijke werkdruk ervaart in het kader van alle steunmaatregelen, heeft de minister besloten dat de definitieve aanvraag voor de NOW 2.0 wordt uitgesteld van 15 november 2020 naar 15 april 2021.

De definitieve aanvraag NOW 1.0 kan reeds vanaf 07 oktober 2020 worden ingediend.

Mocht u gebruik willen gaan maken van de mogelijkheid om NOW 3.0 te verkrijgen (op voorschotbasis), dan kan dat vanaf 16 november 2020. De NOW 3.0 is in drie tranches verdeeld. De tweede tranche kan vanaf 15 februari 2021 aangevraagd worden en de derde tranche zal dan vanaf 17 mei 2021 kunnen worden aangevraagd.

Verder is bepaald dat bij een terugvordering van NOW 1.0 een ondergrens van € 500,00 zal worden gehanteerd. U zult dan wel een terugvorderingsbeschikking ontvangen, maar deze niet hoeven terug te betalen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 2020-0000142747 | 25-10-2020

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling personeelsadvies via telefoonnummer (013) 583 38 95 of via personeelsadvies@scabadvies.nl