Cao-partijen hebben met elkaar gesproken over de wijze waarop ze werknemers, die vallen onder de cao Bikudak, tegemoet kunnen komen voor de huidige hoge inflatie. De gesprekken hebben resultaat gehad. Graag vertellen we je hier meer over.

Loonsverhoging per 1 januari 2023

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt en er is onder andere besloten om de aangekondigde loonsverhoging van 3% per 1 april 2023 naar voren te halen en al op 1 januari 2023 in te laten gaan. Deze loonsverhoging geldt voor alle werknemers, dus ook voor UTA-werknemers. Hierbij geldt voor alle werknemers dat als het individueel overeengekomen loon hoger is dan:

  • € 3.577,82 bruto per maand of;
  • € 825,65 bruto per week of;
  • € 20,64 bruto per uur;

de verhoging alleen geldt over dit bedrag en niet over het bedrag wat daarboven uitkomt.

Eenmalige uitkering

Cao-partijen hebben ook afgesproken dat alle werknemers (dus ook UTA-personeel) die op 15 november 2022 in dienst zijn, recht hebben op een eenmalige uitkering van € 500,- bruto. Dit bedrag is gebaseerd op een werknemer die fulltime in dienst is. Parttimers hebben naar rato recht op deze eenmalige uitkering.
Deze eenmalige uitkering wordt in november 2022 via een aparte loonverwerking uitgekeerd. Medio november ontvang je hierover een brief op de portal Personeel & Salaris waarin staat welke werknemers er volgens de loonadministratie recht hebben op de eenmalige uitkering en om welk bedrag het gaat.
Wanneer je als werkgever in 2022 al eerder een niet verplichte eenmalige uitkering hebt betaald, mag je die in mindering brengen op deze in de cao overeengekomen eenmalige uitkering. Het mag, maar het hoeft uiteraard niet. Ten positieve afwijken is altijd toegestaan.

Niet afwijken van de afspraak in de cao

Wanneer je de cao Bikudak toepast, mag je niet ten nadele van deze cao afwijken. Dat betekent dat je de cao verhoging conform hetgeen is afgesproken op 1 januari 2023 toe moet passen. Hetzelfde geldt voor de eenmalige uitkering.

Meer weten? Scab helpt!

Deze wijzigingen hebben invloed op het personeel en het gevoerde beleid. Heb je vragen of wil je graag advies over bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact op met Charlotte Mucha, arbeidsjurist en P&O Adviseur (cmucha@scabadvies.nl) of met Ruben Hermans, gespecialiseerd loonadviseur (rhermans@scabadvies.nl).
Bellen kan ook naar 013-583 3895 of stuur ons een mail: personeelsadvies@scabadvies.nl.

Bron: Wed, 12 Oct 2022 21:35:13 +0100