Er is al veel te doen geweest over de vastgelegde loonsverhoging met ingang van 1 januari 2023 in de cao Schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijf (SAVG). Het onderwerp haalde zelfs op 6 september 2022 het nieuws en niet geheel zonder reden.

In de cao SAVG is namelijk afgesproken dat de loonsverhoging over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 wordt gekoppeld aan de ontwikkelingen van het CBS consumentenprijsindexcijfer. Ook zou een extra verhoging door cao-partijen besproken worden. Gelet op het extreem hoge inflatiecijfer zagen veel werkgevers de bui al hangen en de vrees over voortbestaan van ondernemingen is hoog.

Cao partijen, Onderhoud NL, LBV, FNV en CNV, zijn vervolgens met elkaar in gesprek gegaan en hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. De afspraak is dat de lonen met ingang van 1 januari 2023 met 10,3% worden verhoogd. Dit percentage is gelijk aan de inflatie over de periode juli 2021 tot juli 2022. Dit akkoord wordt nu aan de leden van de bonden voorgelegd. Als ook daar een akkoord volgt, zal de verhoging algemeen verbindend worden verklaard en gaan gelden voor alle werkgevers die de cao SAVG toepassen.

Er bestaat dan geen mogelijkheid om in negatieve zin van deze afspraak af te wijken. Dat is simpelweg juridisch niet toegestaan.

Meer weten? Scab helpt!

Heb je vragen of wil je graag advies over bovenstaand onderwerp? Neem dan contact op met Charlotte Mucha, arbeidsjurist en P&O Adviseur (cmucha@scabadvies.nl) of met Ruben Hermans, gespecialiseerd loonadviseur (rhermans@scabadvies.nl).
Bellen kan ook naar 013-583 3895 of stuur ons een mail: personeelsadvies@scabadvies.nl.

Bron: Wed, 12 Oct 2022 21:50:16 +0100