Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht om te werken in Nederland, omdat ze vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Deze richtlijn liep tot 4 maart 2023 en is verlengd tot 4 maart 2024. 

Dat houdt in dat vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit tot 4 maart 2024 in Nederland mogen blijven en werken. Zij hebben een brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waarin dit staat. De brief moeten zij kunnen laten zien samen met de sticker of het pasje (O-document) dat zij eerder hebben gekregen van de IND. 

Meldingsplicht blijft gelden
Als je een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet je dat wel vooraf bij UWV melden. De Arbeidsinspectie gebruikt de gegevens uit de melding om te controleren of de werkgever zich aan de arbeidswetten houdt. Je kunt dus een controle krijgen.

Klik hier voor Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne'.  

Rechten voor werknemers uit Oekraïne
Werknemers uit Oekraïne hebben dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon. Geldt er een cao dan geldt deze ook voor uw werknemer uit Oekraïne.

Fiscale woonplaats vaststellen
Welke loonbelastingtabel pas je toe voor Oekraïense vluchtelingen? Dat hangt ervan af of je de fiscale woonplaats kunt vaststellen. Je past de loonbelastingtabel toe die daarbij hoort:

  • Is het fiscale woonland Oekraïne? Dan pas je de tabel toe voor een inwoner van een derde land.
  • Is het fiscale woonland Nederland? Dan pas je de tabel toe voor een inwoner van Nederland:
    • verblijft de Oekraïense werknemer al ten minste 6 maanden in Nederland?;
    • en heb je het volledige verblijfsadres van de Oekraïense werknemer in Nederland?; 
      • Dan mag je er voor de loonheffingen van uitgaan dat dat adres de fiscale woonplaats is en dat Nederland het fiscale woonland is. 

Meer weten?
Heb je vragen over de arbeidsovereenkomst, de indeling van de functie, de fiscale woonplaats of anderszins, neem dan gerust contact op met de afdeling Personeelsadvies. Bel 013-583 3895 of stuur een mail naar personeelsadvies@scabadvies.nl. We helpen je graag verder. 
 

Bron: | 22-03-2023