Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022: praktisch overzicht met alle voorwaardenDeze zomer verandert het nodige op het gebied van het ouderschapsverlof. In dit artikel vertellen we je wat dit betekent voor de rechten en plichten van de werknemer en werkgever.

Tot de achtste verjaardag van een kind kan ouderschapsverlof worden opgenomen gedurende 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Ouderschapsverlof is volgens de wet tot nu toe onbetaald, maar vanaf 2 augustus 2022 komt daar verandering in.

Voorwaarden betaald ouderschapsverlof

Ouders kunnen vanaf 2 augustus 2022 gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering krijgen. Voorwaarde is dat de ouders deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. De uitkering is 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon).

Bij het bepalen van de uitkering kijkt UWV naar het dagloon van een werknemer, gebaseerd op het SV-loon van een jaar eerder.

Verlofaanvraag werknemer

De werknemer vraagt het ouderschapsverlof ten minste 2 maanden voordat het verlof ingaat, schriftelijk aan bij de werkgever. Daarbij kan de werknemer aangeven dat het ouderschapsverlof afhankelijk is van de bevallingsdatum.

De werkgever mag het verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. De werkgever mag alleen de verdeling van de werkuren weigeren, als het verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. Dat kan de werkgever tot 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof doen. In dat geval overleggen de werkgever en werknemer over een andere verdeling van de verlofuren.

Aanvraag betaald ouderschapsverlof 

De werkgever vraagt de uitkering voor het ouderschapsverlof voor een werknemer bij het UWV aan. Dit kan op de volgende manieren:

  • via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal (hiervoor is eHerkenning niveau 3 vereist);
  • via DigiPoort (dit is een koppeling tussen je personeelsadministratiesysteem en het systeem van UWV).

De aanvraag van de uitkering is pas mogelijk nádat de werknemer het aantal uren heeft opgenomen wat overeenkomt met de normale werktijd per week. Bij de eerste aanvraag wordt het eerste betaalmoment bepaald. Daarna kun je als werkgever nog twee betaalverzoeken doen. Aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken.

Uitbetaling

UWV betaalt de uitkering nadat het verlof is genoten.

Maak duidelijke afspraken met je werknemer

Bespreek met de werknemer wat de financiële gevolgen zijn van het ouderschapsverlof en leg de gemaakte afspraken vast. De arbeidsjuristen van onze afdeling Personeelsadvies helpen je hier uiteraard graag mee.

Op basis van de geldende cao, andere collectieve afspraken of de individuele arbeidsovereenkomst, kunnen aanvullende regels gelden over het (betaald) ouderschapsverlof bijvoorbeeld over een aanvulling van de uitkering. Onze personeelsadviseurs kunnen je helpen bij het aanpassen van de regels in het personeelshandboek of bedrijfsreglement.

Doet Scab de loonverwerking voor je? 
  • Gebruik voor het betaald ouderschapsverlof uurcode 83 Ouderschapsverlof (met UWV-uitkering). Doe dit ook als de uitkering rechtstreeks aan de werknemer wordt betaald, of uitbetaald gaat worden.
  • Geef het bedrag van de uitkering door aan de afdeling loonadministratie van Scab. Of geef door dat de uitkering rechtstreeks aan de werknemer wordt betaald. Dit kan door het aanmaken van een ticket via ons systeem Personeel & Salaris of stuur een mail naar la@scabadvies.nl.
  • Gebruik voor het (resterende) onbetaald ouderschapsverlof uurcode: 81.
Overzicht van overige betaalde verlofrechten op basis van de wet

Wil je meer weten over overige betaalde verlofrechten rondom de geboorte van een kind? Klik hier voor een handig overzicht!

Meer weten? Scab helpt!

Heb je vragen of wil je graag hulp bij de aanvraag of het vastleggen van de afspraken met je werknemer? Neem dan gerust contact op met de afdeling Personeelsadvies. Bel 013-583 3895 of stuur een mail naar personeelsadvies@scabadvies.nl. We helpen je graag verder!

Bron: Tue, 05 Jul 2022 14:01:57 +0100