Naast het betaald ouderschapsverlof dat vanaf 2 augustus 2022 in werking treedt, zijn er nog meer betaalde verlofrechten ten aanzien van geboorte. Hieronder vind je een beknopt overzicht.

Calamiteitenverlof

Op de dag van de bevalling bestaat recht op calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag van de bevalling.

  • Bij de urenaanlevering bij Scab gebruik je voor het calamiteitenverlof uurcode 1 Bijzonder verlof.
Geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 hebben partners recht op eenmaal de overeengekomen arbeidsduur per week doorbetaald geboorteverlof. Het geboorteverlof moet binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen. Maar de werknemer kan er ook voor kiezen het verlof verspreid (in delen) binnen die 4 weken op te nemen. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever het volledige loon van de werknemer.

  • Bij de urenaanlevering bij Scab gebruik je voor het geboorteverlof uurcode 52 (100% loondoorbetaling).
Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kan een partner in het eerste half jaar na de geboorte van het kind, maximaal vijf keer het aantal werkuren per week aanvullend geboorteverlof opnemen. Voorwaarde is dat eerst het geboorteverlof is opgenomen door de werknemer. De werknemer kan het aanvullend geboorteverlof aaneengesloten of flexibel opnemen. Tijdens het aanvullende geboorteverlof bestaat geen recht op loon, maar recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon van de werknemer tot maximaal 70% van het maximumdagloon.

Tip: vanaf 2 augustus 2022 kunnen ook directeur-grootaandeelhouders (DGA), alfahulpen of particuliere huishoudelijke hulpen gebruikmaken van de regeling aanvullend geboorteverlof.

  • Bij de urenaanlevering bij Scab gebruik je voor het aanvullend geboorteverlof uurcode 53 (geen loondoorbetaling).
Meer weten? Scab helpt!

Heb je vragen of wil je graag hulp bij de aanvraag of het vastleggen van de afspraken met je werknemer? Neem dan gerust contact op met de afdeling Personeelsadvies. Bel 013-583 3895 of stuur een mail naar personeelsadvies@scabadvies.nl. We helpen je graag verder!