Het vriest momenteel flink! Dat betekent dat de aparte cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra momenteel actueel is. Dit houdt in dat werknemers een WW-uitkering kunnen krijgen wanneer er een aantoonbaar direct verband is tussen het niet kunnen uitvoeren van het werk en het extreme weer. Hierbij moet je als werkgever rekening houden met een aantal voorwaarden.

Denk hierbij aan:

  • Wachtdagen
    De eerste dagen waarop werknemers niet kunnen werken, zijn de wachtdagen. Over deze wachtdagen wordt het loon doorbetaald en is er dus geen sprake van recht op een WW-uitkering. Het aantal wachtdagen dat van toepassing is voor de WW-aanvraag is afhankelijk van de aard van de weersomstandigheden. In dit geval gaat het om vorst, hiervoor gelden twee wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart.
  • Melden vorstdag – op tijd en dagelijks doorgeven aan het UWV
    De regeling bepaalt verder dat je als werkgever dagelijks een melding moet doen van het onwerkbare weer bij het UWV. Dit doe je (dagelijks) vóór 10:00 uur via de site van het UWV: ‘Melding verzuim wegens onwerkbaar weer’.

Het UWV controleert aan de hand van de KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden daadwerkelijk aan de orde zijn en of inderdaad geen werkzaamheden worden verricht.

Maak gebruik van ons uitgebreide overzicht
De aandachtspunten en voorwaarden, zijn door ons opgenomen in een uitgebreid overzicht ‘Onwerkbaar weer (vorst WW) 2023-2024’. Je vindt dit overzicht op onze portal P&S | Servicedesk LA | Informatie | cao Bouw & Infra of download hier.

Meer weten? We helpen je graag verder
Vragen over de regeling ‘Onwerkbaar weer’? Neem dan gerust contact op met onze servicedesk Loonadministratie.

Zij zijn bereikbaar via:

Bron: | 10-01-2024