Per 1 januari 2024 wordt het wettelijke minimumloon vervangen door een minimumuurloon. Na de halfjaarlijkse indexatie bedraagt dit minimumuurloon € 13,27 voor werknemers van 21 jaar en ouder. Voor jongeren gelden daarvan afgeleide bedragen.

Als basis voor uitkeringen, die aan het wettelijke minimumloon zijn gekoppeld, geldt een referentiebedrag per maand. Dat bedraagt € 2.069,40 per 1 januari 2024.

Leeftijd Staffelpercentage Uurloon
 21 jaar en ouder  100  € 13, 27
 20 jaar  80  € 10,62
 19 jaar  60  € 7,96
 18 jaar  50  € 6,64
 17 jaar  39,5  € 5,24
 16 jaar  34,5  € 4,58
 15 jaar  30  € 3,98
Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | 2023-0000526966 | 08-10-2023