Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben deze week een akkoord bereikt over de inhoud van een nieuwe cao Bouw & Infra met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Inhoud onderhandelingsresultaat

Via de volgende link is het gehele onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Bouw & Infra gevoegd. Hierin zijn alle veranderingen voor de cao opgenomen. Graag brengen we een aantal belangrijke elementen onder jouw aandacht:

  • Per 1 december 2020 (periode 13) geldt een loonsverhoging van 2%;
  • Een werknemer die op 29 juni 2020 in dienst is en onder de cao valt, heeft in de maand december 2020 recht op een bruto uitkering van € 350,- bij een fulltime dienstverband;
  • Er is aansluiting bij het pensioenakkoord gezocht door de mogelijkheid te bieden dat bouwplaatsmedewerkers het recht hebben om maximaal 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken, waarbij werknemer maximaal een uitkering van € 21.200,00 bruto per jaar ontvangt (de zogenoemde zwaar werk regeling);
  • Pilot voor bedrijven om zelf DIA-gesprekken te voeren;
  • Onderzoek door een extern onderzoeksbureau naar de waarde van het Tijdspaarfonds, voor zowel werkgever als werknemer.

Ondersteuning door Scab

Loonsverhoging/eenmalige uitkering
Zoals je van ons gewend bent, zullen de cao-verhoging maar ook de eenmalige bruto uitkering door de loonadministratie automatisch verwerkt worden. Als nadere details bekend zijn, word je hierover uiteraard tijdig geïnformeerd.

Duurzame inzetbaarheid
Daarnaast blijkt uit het onderhandelingsresultaat dat duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderwerp blijft voor jou als werkgever in de bouw. Graag wijzen wij je erop dat afdeling Personeelsadvies ook hierin van toegevoegde waarde kan zijn door onder andere het verzorgen van een presentatie over dit lastige onderwerp, maar ook voor het voeren van een individueel DIA-gesprek met jouw werknemers om het bewustzijn over dit onderwerp te vergroten.

Eerder stoppen/pensioen
In het onderhandelingsresultaat is ook gedacht aan de oudere bouwplaatswerknemer door de zogenoemde zwaar weer regeling in het leven te roepen. Ook wij vinden dit een belangrijk onderwerp. Daarom organiseren we in het najaar, in samenwerking met bpfBOUW, bijeenkomsten voor jouw werknemers. Je kunt hiervoor op korte termijn een uitnodiging tegemoet zien. Deze bijeenkomst is speciaal voor werknemers bedoeld en geeft werknemers (in alle leeftijdscategorieën) in een kort tijdsbestek op een laagdrempelige, interactieve wijze inzicht in de pensioenregeling en de mogelijkheden voor en na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Door werknemers goed te  (laten) informeren over deze regelingen, zullen zij bewuster keuzes (kunnen) maken. Voor jou als werkgever betekent dit dat je jouw personeelszaken en personeelsplanning beter kunt overzien.

Scab helpt

Heb je vragen over het onderhandelingsresultaat, dan wel geïnteresseerd in onze nadere dienstverlening? Aarzel dan niet om contact op te nemen met afdeling Personeelsadvies via personeelsadvies@scabadvies.nl of bel 013 -583 38 95.

Wij helpen jou graag!