Achtergrond

In 2016 is de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Sociale partners hebben toen afgesproken dat de verkorting privaat aangevuld kan worden. De aanvullingsregeling is vastgelegd in de verzamel-cao PAWW. De uitvoering hiervan is neergelegd bij de Stichting PAWW (SPAWW).

Uitzendbedrijven zijn vanaf 1 augustus 2022 verplicht aangesloten bij de SPAWW. Uitzendwerknemer kunnen vanaf dat moment aanspraak maken op een PAWW-uitkering.

Loonadministratie

Het softwarepakket van Scab is volledig ingericht en aangepast op deze regeling.

Registratie, aangifte en afdracht

De SPAWW zal werkgevers op korte termijn een uitnodiging tot deelname sturen. Daarmee dien je je te registreren als werkgever via het PAWW-portaal. Je maakt per loonheffingsnummer één PAWW-account aan. Dit account is gekoppeld aan een uniek e-mailadres.

Via het PAWW-account dient periodiek – per loonheffingsnummer – de aangifte te worden gedaan,  waarbij wordt aangesloten bij de aangifte loonheffingen. Bij een 4-wekelijkse aangifte heeft u een maand de tijd na het einde van het aangiftetijdvak. Bij maandaangifte moet u uiterlijk het eind van de maand erop aangifte doen en de PAWW-bijdrage betalen. Hetzelfde geldt voor de afdracht.

Let op: de eerste aangifte en afdracht PAWW moet dus in september van dit jaar zijn gedaan.

In de aangifte dient het volgende te worden vermeld:

  • het aantal werknemers dat werkzaam was in de aangifteperiode,
  • de totale grondslag waarover de PAWW-bijdrage is berekend, en
  • de af te dragen PAWW-bijdrage voor de aangifteperiode.

De PAWW-bijdrage wordt berekend over het brutoloon. Als brutoloon houdt de SPAWW al het loon in geld (kolom 3 van de loonstaat) aan. Het brutoloon is gemaximeerd op het maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen. In 2022 is de hoogte van de bijdrage 0,2% van het brutoloon.

Het is mogelijk Scab hiervoor te machtigen. Wij verzorgen dan de PAWW aangifte.

Ga hiervoor naar onze website middels onderstaande link, daar vindt je alle informatie m.b.t. de machtigingsprocedure.

https://www.scabadvies.nl/loonadministratie/paww/

Compensatie

De bijdrage wordt door de uitzendwerkgever gecompenseerd via een opslag op het brutoloon.

Informatie aan uitzendwerknemers

Werkgevers dienen hun uitzendwerknemers te informeren dat ze mogelijk na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering recht hebben op een private verlenging van de uitkering. Deze informatievoorziening gebeurt niet vanuit de SPAWW.

Scab kan uiteraard helpen met deze informatievoorziening aan u personeel. Stuur daarvoor een mail aan: personeelsadvies@scabadvies.nl