Heldere arbeidsvoorwaarden

Als werkgever kunt u zelf arbeidsvoorwaarden bepalen, binnen bestaande wetgeving en cao’s. Maar wat is in uw branche marktconform? Wat is fiscaal mogelijk? En hoe legt u vast wat u van de werknemer verwacht?

 

Arbeidsvoorwaarden formuleren

Met vragen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten en het maken van collectieve en individuele afspraken met werknemers kunt u terugvallen op de adviseurs van SCAB. Ze helpen u onder meer bij het:

  • opstellen van arbeidsovereenkomsten, aanvullende arbeidsvoorwaarden en speciale regelingen (zoals een concurrentiebeding of studiekostenregeling);
  • formuleren van marktconforme arbeidsvoorwaarden, afgestemd op geldende cao’s.
  • correct toepassen van de cao binnen uw organisatie.

Personeelshandboek/reglement

Arbeidsvoorwaarden laten zien wat u als werkgever te bieden hebt. Welke regels en afspraken staan daar tegenover? Bijvoorbeeld op het gebied van ziekteverzuim, gebruik van internet, bedrijfskleding en gewenst gedrag?

SCAB helpt u bij het opstellen of actualiseren van een helder en compleet personeelshandboek (of onderdelen daarvan). Met een personeelshandboek:

  • schept u helderheid over uw personeelsbeleid;
  • bundelt u arbeidsvoorwaarden, regeling en procedures in één document;
  • geeft u een leidraad over gewenst gedrag;
  • staat u als werkgever sterker bij het opleggen van waarschuwingen en sancties.

Correspondentie

Of het nu een aflopend contract is, een functiewijziging of een waarschuwing voor ontoelaatbaar gedrag – schriftelijk vastleggen is essentieel. Het voorkomt discussies over gemaakte afspraken en verstevigt de opbouw van een dossier bij bijvoorbeeld disfunctioneren of wangedrag. SCAB toetst uw personeelscorrespondentie op juistheid en volledigheid of stelt in overleg brieven en/of overeenkomsten op.

Tarief

U kunt kiezen voor een vaste prijs of facturering op basis van nacalculatie. Het standaard uurtarief bedraagt € 75 (*). Als u voor het Pakket Personeelsadvies kiest, neemt u een vast aantal uren af waarin u gedurende het jaar werkzaamheden kunt laten verrichten. Informeer naar de mogelijkheden.

(*) Exclusief btw en eventuele reiskosten