Aanvraag subsidieregeling praktijkleren tot 15 september 2015

De subsidieregeling praktijkleren kunt u achteraf, na afloop van een studiejaar, aanvragen. Voor het studiejaar 2014-2015 kunt u deze aanvraag tot 15 september aanstaande (17.00 uur) digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Kijk voor meer informatie over…

Lees verder

Subsidie praktijkleren? Wees er op tijd bij!

Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en vervangen door een nieuwe regeling: de subsidieregeling Praktijkleren. Kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren voor het studiejaar 2014/2015, dan kunt u deze aanvragen vanaf 2 juni…

Lees verder

SCAB Jaarbenchmark: Stabilisatie resultaten opleidingsbedrijven

Ook in 2013 bleven de resultaten van opleidingsbedrijven sterk onder druk staan. Dit blijkt uit de door SCAB opgestelde jaarlijkse benchmark opleidingsbedrijven 2013. Wel is zichtbaar dat de operationele verliezen zich ten opzichte van 2012 stabiliseren. Overgang naar BOL-opleidingen De…

Lees verder

Aanvraag subsidieregeling praktijkleren tot 15 september 2014

Per 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering Onderwijs komen te vervallen. Sindsdien is de nieuwe Subsidieregeling praktijkleren van kracht geworden. De nieuwe regeling dient via een afzonderlijke procedure aangevraagd te worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit is…

Lees verder

Uitbreiding SCAB Management Monitor met benchmarkgegevens

Beschikt u over tijdige en juiste managementinformatie? Wij ervaren dat dit bij opleidingsbedrijven niet altijd het geval is. Vaak ontbreken tijd, kennis en/of geschikte middelen om het management te voorzien van goede stuurinformatie. De SCAB Management Monitor geeft u tegen…

Lees verder

Even voorstellen: nieuwe coördinator opleidingsbedrijven

Als opleidingsbedrijf hebt u te maken met specifieke administratieve processen, vragen en begrotingsmodellen. SCAB heeft speciaal voor opleidingsbedrijven een gedreven team van vaste adviseurs en specialisten. De aansturing van dit team vindt plaats door de coördinator opleidingsbedrijven. De afgelopen maanden…

Lees verder

Samenloop subsidies opleidingsbedrijven

In het sectorplan bouw en infra zijn een aantal loonmaatregelen opgenomen. Het doel van deze maatregelen is het verstrekken van een tegemoetkoming (subsidie) in de loonkosten. Eén van deze maatregelen is maatregel 4, welke betrekking heeft op het realiseren van…

Lees verder

Verlenging crisismaatregel BBL3-leerlingen

De huidige crisismaatregel voor BBL3-leerlingen wordt verlengd. De maatregel die gold voor de periode 1 maart tot en met 1 november 2013 wordt nu verlengd naar 31 december 2014. Deze maatregel heeft betrekking op leerlingen die direct vanuit de BBL2-opleiding…

Lees verder

Uitlenen personeel en omzetbelasting

Wanneer leerlingen worden uitgeleend aan leerbedrijven is de verleggingsregeling voor de btw van toepassing is. Het leerbedrijf (het bedrijf dat leerlingen inhuurt) draagt de btw over de vergoeding van de leerling, af aan de Belastingdienst en niet aan het opleidingsbedrijf….

Lees verder