Advies voor een optimale ondernemingsstructuur

Of u uw onderneming nu wilt voorbereiden op bedrijfsopvolging, of u wilt risico’s beter afdekken: er kunnen tal van redenen zijn om uw ondernemingsstructuur eens tegen het licht te houden.

SCAB helpt u op weg. Onze adviseurs bieden betrouwbaar en nuchter fiscaal en juridisch advies bij vragen zoals:

  • Wat is fiscaal de meest optimale structuur of rechtsvorm voor mijn bedrijf?
  • Via welke bedrijfsstructuur kan ik mij het best indekken tegen aansprakelijkheid?
  • Welke activiteiten moet ik in welke vennootschap onderbrengen?
  • In welke vennootschap kan ik overtollige liquide middelen het best en veiligst onderbrengen?
  • Wat is de beste structuur nu ik mij voorbereid op bedrijfsopvolging?