Door: Marcel Muijtjens, manager fiscaal bij Scab

Sinds 2021 kennen we verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting. Voor de verkrijging van een woning die als hoofdverblijf gaat dienen, geldt het tarief van 2%, echter wel onder voorwaarden. We zien in de praktijk dat het verkrijgen van een woning als hoofdverblijf ongeacht de wijze waarop de vorm van de eigendomsverkrijging, valt onder het 2%-tarief.

Let op! De wet sluit het 2%-tarief uit voor de verkrijging die beperkt blijft tot het economische eigendom. 

In een recente procedure heeft een natuurlijk persoon beroep aangetekend tegen het hogere berekende standaardtarief (nu 10,4%) over de verkrijging van 80% van het economische eigendom van een woning verkregen. De overige 20% van het economische eigendom en 100% van het juridische eigendom is in handen van een woningcorporatie. Ze huurde de andere 20% van het economische eigendom.

De verkrijger was van mening dat de heffing in strijd met doel en strekking van de wet was en dat slechts 2% geheven diende te worden over de verkrijging van 80% economische eigendom. Hierbij werd ook een vergelijking gemaakt met de verkrijging van een lidmaatschapsrecht van een vereniging of corporatie inclusief het recht van gebruik van een woning. De rechter ging hier niet in mee en besliste dat het lage 2%-tarief niet geldt. De wet sluit de economische eigendomsverkrijging expliciet uit van het lage tarief.

Advies

Is er de mogelijkheid om een woning voor eigen gebruik in eigendom te verwerven, dan adviseren we goed te kijken naar de contractuele invulling van de verkrijging. Indien de gemaakte afspraken inhouden dat slechts (een deel van het) economische eigendom overgaat, dan kan zomaar sprake zijn van een veel hoger tarief. In plaats van 2% ben je opeens 10,4% verschuldigd!


Training Vastgoed en Fiscaliteit

Wil je meer weten over dit onderwerp? Meld je dan aan voor de training Vastgoed & Fiscaliteit op 25 oktober 2023 in Tilburg.
Klik hier voor meer informatie

Vragen? Neem dan contact op met Marcel Muijtjens, manager fiscaal bij Scab. Bel 013-583 6737 of stuur een mailtje naar mmuijtjens@scabadvies.nl.

Bron: | 06-09-2023