OuderschapsverlofDe wet bepaalt dat er vakantie wordt opgebouwd tijdens aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. Voor wat betreft de bovenwettelijke vakantiedagen kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken ten nadele van de werknemer. Dat is nog niet gedaan in de huidige collectieve arbeidsovereenkomst Bouw & Infra. Daarom adviseren wij jullie dit in een individuele overeenkomst op te nemen, in de gevallen dat de werknemer gebruikmaakt van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapverlof.

Geen opbouw
ADV/ATV en/of roostervrije uren worden door de wet niet als vakantie aangemerkt. Je kunt als werkgever dus het standpunt innemen dat de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof die verlofsoorten niet opbouwt. Wij adviseren dat zekerheidshalve ook op te nemen in de individuele overeenkomst met de werknemers, zolang dit niet expliciet in de cao Bouw & Infra is bepaald.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de afdeling Personeelsadvies van Scab. Bel 013-583 3895 of stuur
een mail: personeelsadvies@scabadvies.nl. We helpen je graag verder!

Bron: Sun, 13 Nov 2022 14:31:59 +0100