De jaarlijkse automatische uitbetaling door Stichting Tijdspaarfonds Bouw & Infra gaat plaatsvinden eind week 20. Uiterlijk op 15 mei 2020 ontvangen de deelnemers aan het Tijdspaarfonds het geld op het bij Stichting Tijdspaarfonds bekende bankrekeningnummer van uw werknemers.

Welk saldo Tijdspaarfonds wordt uitbetaald

Deze automatische uitbetaling betreft enkel het saldo TSF Vakantietoeslag (VT) en TSF Dagen (D) welke op 8 mei 2020 op de rekening bij de Stichting Tijdspaarfonds staan. Het saldo Duurzame Inzetbaarheid (DI) en het eventuele saldo Spaaruren (SU) wordt alleen op verzoek van de werknemer zelf uitbetaald.

Verzoek tot uitbetalen TSF door Bouwplaatswerknemer

Een werknemer kan op elk gewenst moment alle saldo’s uit het TSF opnemen. De opname van deze gelden loopt altijd via een vakbond. De benodigde formulieren kan uw werknemer downloaden via de website van de vakbond.

Verzoek tot uitbetalen TSF door UTA-werknemer

UTA-werknemers, die gekozen hebben voor vrijwillige deelname aan het Tijdspaarfonds, kunnen de aanvraag zelf doen via MijnTSF. Hier kunnen zij ook de actuele saldo’s bekijken.

Registratienummer nog niet bekend

Voor deelnemers aan het Tijdspaarfonds cao Bouw & Infra is het van belang dat u het registratienummer van de werknemer, bij aanmelding, aan ons doorgeeft. Zonder dit nummer kunnen er geen betalingen gedaan worden aan het Tijdspaarfonds voor betreffende werknemer.

Aanmelding werknemer bij APG

Als de werknemer nieuw is in de branche (laatste 5 jaar niet werkzaam geweest onder de cao Bouw & Infra), dan ontvangt u het registratienummer van APG na verwerking van de arbeidsverhouding in het systeem bij APG/Tijdspaarfonds. Deze arbeidsverhouding wordt door ons aangeleverd via de LPG (Levering Premie en Gegevens) over de eerste loonperiode waarin de betreffende werknemer in dienst is gekomen. Zodra de arbeidsverhouding verwerkt is door APG ontvangt u als werkgever een brief met hierin vermeld het registratienummer van de nieuwe deelnemer.

Wat moet u doen?

Geeft u na ontvangst van het registratienummer via APG dit nummer direct door aan onze afdeling loonadministratie. Wij dragen dan zorg voor het aanmaken van de betaalbestanden voor overmaken van de betalingen aan het Tijdspaarfonds.

Wilt u meer informatie over Stichting Tijdspaarfonds? Bezoek dan de website van Tijdspaarfonds Bouw & Infra.

Meer weten?

​​​​​​​Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met onze servicedesk loonadministratie. Zij zijn bereikbaar via:

Wij helpen u graag verder.