De huidige cao Bouw & Infra heeft een looptijd tot en met 31 december 2023. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande over een nieuwe cao, maar er is vooralsnog geen akkoord bereikt.

Wel is er bekend welke voorstellen er op tafel liggen, zowel vanuit de werkgeversorganisaties als de vakbonden. Wat betreft de werkgevers is dit laatste voorstel ook het eindbod.
De werknemersorganisaties laten de leden stemmen of ze wel/niet akkoord gaan. Dit moeten ze doen voor 12 december 2023. Eerder dan 12 december is er dus geen uitsluitsel of het voorstel voor de nieuwe cao Bouw & Infra akkoord is.

Werkgevers zijn benieuwd naar wat de nieuwe voorstellen voor cao Bouw & Infra eventueel betekenen voor de loonkosten. Scab heeft dit doorgerekend, aan de hand van onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld loonkostenberekening

Timmerman 1: 

  • Bruto garantieloon € 18,92
  • Prestatietoeslag van 5%

Voorstel werkgeversorganisaties

  • Loonsverhoging van 3,5% per 1 januari 2024 plus € 50,- per maand (€ 46,15 per periode van vier weken): dit betekent een stijging van de loonkosten per uur van 5,14% afgezet tegen de huidige loonkosten (november 2023).
  • Loonsverhoging van 3,5% per 1 juli 2024 plus € 50,- per maand: dit betekent een stijging van de loonkosten per uur van 10,48% wederom afgezet tegen de huidige loonkosten.
  • Overige elementen uit het voorstel zijn hierin niet inbegrepen.

Voorstel vakbonden

  • Loonsverhoging van 10% per 1 januari 2024 plus € 100,- per maand (€ 92,31 per periode van vier weken), plus;
  • Herverdeling van de pensioenpremie, waarbij 80% (4/5e) van de pensioenpremie voor rekening van de werkgever komt en 20% (1/5e) voor rekening van de werknemer, plus;
  • Een verlaging van de productieve uren met 32 uur gelet op één extra doorbetaalde feestdag (5 mei), twee extra bijzonder verlofdagen en gemiddelde van één wachtdag.
  • Bovenstaande betekent een stijging van 18,62% van de loonkosten per uur afgezet tegen de huidige loonkosten (december 2023).

Overige elementen uit het voorstel zijn hierin niet inbegrepen.
Dit voorbeeld geeft vanzelfsprekend slechts een indicatie van de loonkostenstijging.

Afhankelijk van het definitieve akkoord en overige regelingen die van toepassing (kunnen) zijn, zal de situatie per individu verschillen.

Meer weten? We helpen je graag verder

Heb je na het lezen van deze mail nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze servicedesk Loonadministratie.
Zij zijn bereikbaar via:

Bron: | 06-12-2023