Ook voor dit jaar hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor de loonadministratie voor u op een rij gezet. In het document “Aandachtspunten loonadministratie 2016” vindt u alle relevante informatie over de volgende onderwerpen:

 • Nieuwe rekeningnummers voor journaalpost;
 • Voorziening (reservering) eigen risico ziekte en weer-/vorstverlet in uren;
 • Uitbetalingscodes voor de inhoudingen als gevolg van de werkkostenregeling;
 • Veranderingen in de premiekortingen;
 • Fiscale bijtelling privégebruik auto van de zaak;
 • Loonbelastingtabellen: kolom ‘verrekeningspercentage loonheffingskorting’ toegevoegd;
 • Vervallen voordeelregel en tijdelijke heffingskoringen;
 • Verhoging AOW leeftijd en leeftijd voor werkbonus.

> Download hier het volledige document “Aandachtspunten loonadministratie 2016”

Voor bedrijven die zijn aangesloten bij de cao Bouw & Infra hebben we ook alle aandachtspunten specifiek voor de bouw uitgewerkt. Deze hebben betrekking op:

 • Kort verzuim;
 • Nieuwe rekeningnummers voor journaalpost;
 • Extra roostervrije dagen oudere werknemer en afbouwregeling;
 • Deelnemers vierdaagse werkweek (55+ werknemers);
 • Individueel budget;
 • Loonkosten;
 • Nieuwe uurcodes;
 • Aandachtspunten urenverantwoording.

> Download hier het volledige document “Aandachtspunten loonadministratie bouw 2016”

Informeren achterban
Daarnaast hebben wij twee voorbeelddocumenten voor u beschikbaar die u kunt gebruiken om uw medewerkers te informeren over de wijzigingen in de cao Bouw & Infra en loonbetaling vanaf 2016. Deze documenten (één voor bouwplaats- en één voor UTA-werknemers) staan op uw portal – dashboard – nieuwsberichten – cao bouw.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp kunt u contact opnemen metuw klantenteam van de afdeling loonadministratie.