Belastingadvies2021-03-09T09:31:38+01:00
Scab fiscaal
Praktisch belastingadvies op maat

Als ondernemer word je geacht de wet te kennen. Hoe houd jij de complexe en steeds veranderende fiscale regelgeving bij?

Fiscale kansen benutten

Onze belastingadviseurs volgen de actualiteit fulltime. Ze helpen je om fiscale kansen optimaal te benutten, op tal van terreinen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Optimalisatie of herstructurering van uw ondernemingsstructuur
 • Bedrijfsopvolging- en beëindiging
 • Oudedagsvoorzieningen/pensioen
 • Verkoop/verhuur van vastgoed
 • Inkomens- en vermogensplanning
 • Opstellen van overeenkomsten
 • Huwelijkse voorwaarden, echtscheiding, testamenten
Persoonlijk advies

Ons advies is altijd toegesneden op jouw persoonlijke situatie en wordt nauw afgestemd met de accountant. Ons advies bestrijkt alle typen belasting:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • Dividendbelasting
 • Loonbelasting
 • Schenk- en erfbelasting
Praktisch belastingadvies op maat

Als ondernemer word je geacht de wet te kennen. Hoe houd jij de complexe en steeds veranderende fiscale regelgeving bij?

Fiscale kansen benutten

Onze belastingadviseurs volgen de actualiteit fulltime. Ze helpen je om fiscale kansen optimaal te benutten, op tal van terreinen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Optimalisatie of herstructurering van uw ondernemingsstructuur
 • Bedrijfsopvolging- en beëindiging
 • Oudedagsvoorzieningen/pensioen
 • Verkoop/verhuur van vastgoed
 • Inkomens- en vermogensplanning
 • Opstellen van overeenkomsten
 • Huwelijkse voorwaarden, echtscheiding, testamenten
Persoonlijk advies

Ons advies is altijd toegesneden op jouw persoonlijke situatie en wordt nauw afgestemd met de accountant. Ons advies bestrijkt alle typen belasting:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • Dividendbelasting
 • Loonbelasting
 • Schenk- en erfbelasting
Scab accountants en adviseurs voor de bouw

uitnodiging

Mocht je overwegen om gebruik te maken van Scab Fiscaal dan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Zo kunnen wij je vertellen wat we doen om je te ondersteunen en hoe.

Maak nu een afspraak online, bepaal zelf dag, tijd en locatie. Overleg in Teams is ook mogelijk.
Scab accountants en adviseurs voor de bouw

uitnodiging

Mocht je overwegen om gebruik te maken van Scab Fiscaal dan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Zo kunnen wij je vertellen wat we doen om je te ondersteunen en hoe.

Maak nu een afspraak online, bepaal zelf dag, tijd en locatie. Overleg in Teams is ook mogelijk.
4 redenen om voor Scab ondersteuning te kiezen:
4 reden om voor Scab ondersteuning te kiezen:
Gerelateerde informatie:

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

30 juli 2020|Fiscaal|

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast dat sprake is van opzet of grove schuld rust op de

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

30 juli 2020|Fiscaal|

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de inkomstenbelasting. De ontvangen rente is progressief belast. Een eventuele

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

23 juli 2020|Fiscaal|

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of lease van een nieuwe en elektrische personenauto. Voor de

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

16 juli 2020|Fiscaal|

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen indien de vergoeding lager is dan € 5.000. Als geen vergoeding wordt betaald voor de arbeid van de partner of

Go to Top