Pakket Loonadministratie:
complete loonverwerking tegen vast tarief

Via het Pakket Loonadministratie kunt u uw complete loonadministratie door SCAB laten verzorgen, tegen vaste en lage tarieven. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en snelheid, zónder verrassingen achteraf. Én de loonverwerking via SCAB is getoetst door VRO en voldoet aan de Wet aanpak Schijnconstructies (WAS).

Wat verstaan wij onder compleet?

 • Loonaangifte;
 • Jaarwerk;
 • Loonverwerking;
 • Het aanleveren van loongegevens aan de meeste pensioenfondsen;
 • Het informeren over (en uitvoeren van) cao-afspraken en aanpassingen in wet- en regelgeving, waaronder bedrijfstakeigen regelingen (BTER);
 • Het aanleveren van benchmarkoverzichten, zoals gemiddelde brutolonen, gemiddeld ziekteverzuim en een loonkostenoverzicht per beroep;
 • Alle informatie altijd inzichtelijk via onze online portal;
 • Een telefonische helpdesk voor korte vaktechnische vragen.

Daarnaast ook:Logo VRO

 • WAS-proof (met jaarlijkse toetsing door VRO);
 • Werknemersportal waar uw werknemers o.a. online loonstroken en jaaropgaves bekijken;
 • Registratie van verlof- en roostervrije uren;
 • Overzichten van verjaardagen en jubilea;
 • Berekening declaratie kilometervergoeding.
 • Signaleringen zoals einde contractperiode.

Overstappen naar loonadministratie met SCAB

Overstappen kan op elk moment. We zorgen voor een snelle en soepele overdracht, die van begin tot eind begeleid wordt door één vast aanspreekpunt binnen SCAB. Pas als de eerste loonverwerking tot volle tevredenheid is uitgevoerd, wordt uw loonadministratie bij SCAB overgedragen aan het reguliere klantenteam.

Tarief

Bereken uw prijs via onze rekenmodule Pakket Loonadministratie.